زیرنویس اینجا

عنوان اصلی اینجا

رایگان

ارسال ملک استاندارد

تومان
 • مدت زمان : 90 روز
 • حداکثر لیست ها : 90
 • تاریخ انقضا : 30 روز
 • لیست های ویژه : 20
 • ویژه برای : 10 روز

حرفه ای

بسته پرطرفدارترین ملک ها

1,500,000 تومان
 • مدت زمان : 180 روز
 • حداکثر لیست ها : 500
 • تاریخ انقضا : 60 روز
 • لیست های ویژه : 200
 • ویژه برای : 10 روز

شرکتی

ارسال ملک حرفه ای

800,000 تومان
 • مدت زمان : 90 روز
 • حداکثر لیست ها : 180
 • تاریخ انقضا : 60 روز
 • لیست های ویژه : 80
 • ویژه برای : 10 روز

پایه

بسته پایه املاک

500,000 تومان
 • مدت زمان : 90 روز
 • حداکثر لیست ها : 90
 • تاریخ انقضا : 30 روز
 • لیست های ویژه : 20
 • ویژه برای : 10 روز

پیشنهادی ها

بهترین ها برای شما انتخاب شده

پیشنهادات املاکی برای شما انتخابی مقرون به صرفه تا 50 درصد تخفیف در بسته های مدت بالاتر

حرفه ای

بسته پرطرفدارترین ملک ها

1,500,000 تومان
 • مدت زمان : 180 روز
 • حداکثر لیست ها : 500
 • تاریخ انقضا : 60 روز
 • لیست های ویژه : 200
 • ویژه برای : 10 روز

شرکتی

ارسال ملک حرفه ای

800,000 تومان
 • مدت زمان : 90 روز
 • حداکثر لیست ها : 180
 • تاریخ انقضا : 60 روز
 • لیست های ویژه : 80
 • ویژه برای : 10 روز